Het Rasphuis aan de Coupure

Er blijft niets meer van over. Behalve dan die geheimzinnige straatnaam aan de overkant. Nochtans gold dit gebouw eens als vooruitstrevend interneringsmodel.
Het Rasphuis aan de Coupure

Go Back